Kącik rodzica

Aktualności

REGULAMIN 2019

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym Przedszkolu.

Drodzy Rodzice!

Zasady nie są po to, by utrudniać komuś życie, a wprost przeciwnie, aby je ułatwiać. W naszej pracy - opiece i wychowaniu Waszych dzieci ważny jest czas im poświęcany. Dlatego prosimy, abyście stosowali się do reguł przedstawionych w regulaminie, a my dzięki temu nasz czas i energię skierujemy do dzieci, sprawiając by każdy dzień w przedszkolu był dla nich radosny i bezpieczny.

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 

1.Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.30. Po tej godzinie przedszkole będzie zamykane.

UZASADNIENIE: Pragniemy dbać o bezpieczeństwo dzieci i zapobiegać niekontrolowanym wyjściom i wejściom. Chcemy także, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia. Opiekunowie zaś będą mieli możliwość stale być z dziećmi, zamiast otwierać i zamykać drzwi. 

 

2.Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy rozebrać je w szatni i przekazać pod opiekę nauczycielowi lub opiekunowi. Z  przyczyn sanitarno – epidemiologicznych zakazuje się Rodzicom wchodzenia do sal dziecięcych oraz toalet.

UZASADNIENIE: Dzieci często poruszają się po podłogach, dywanach, bawią się zabawkami – pragniemy uniknąć wprowadzania do sal i łazienek zanieczyszczeń i bakterii.

 

3. Nie wyrażamy zgody na pozostawianie dzieciom w szatni napojów czy jedzenia.

UZASADNIENIE: Dzieci mają w ciągu dnia trzy posiłki oraz w każdym momencie możliwość otrzymania napoju. Przynoszenie dodatkowych napojów czy przekąsek z domu powoduje chaos i nierzadko płacz i smutek innych dzieci.

 

4.Przedszkole jest czynne do godziny 16.00. Prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbioru. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub każdorazowo pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.

UZASADNIENIE: Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.

 

5.Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.

UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką.

 

6.Prosimy o nie korzystanie z placu zabaw podczas nieobecności nauczycieli. Jednocześnie prosimy, by w trakcie pobytu grup na placu zabaw rodzice pozostali poza nim.

UZASADNIENIE: Plac zabaw jest wystarczająco duży dla dzieci, ale zbyt mały jeśli z dziećmi przebywają na nim Rodzice. Dodatkowa obecność osób dorosłych utrudnia opiekę i dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

 

 

7.Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola.

UZASADNIENIE: Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.

8.W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy oraz nie podaje się żadnych leków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady podawania leku.

UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę.

 

9.Obowiązkiem Rodzica jest niezwłoczne zawiadamianie dyrektora o chorobach zakaźnych dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu – prosimy o nieprzyprowadzanie chorych czy przeziębionych dzieci do Przedszkola.

UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu. Informowanie o chorobie zakaźnej  pozwoli podejmować kroki mające na celu zapobieganie dalszemu jej rozwojowi.

 

10.W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. Nie ma możliwości dostarczania żadnych posiłków przygotowywanych poza placówką.

UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.

 

11.Na zebrania zapraszamy Rodziców bez dzieci.

UZASADNIENIE: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają Rodzicom i Nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

 

12.Własne zabawki mogą być przynoszone TYLKO w poniedziałki. Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym nie ma możliwości przyniesienia zabawki w inny dzień. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe zabawki i rzeczy przynoszone do przedszkola.

UZASADNIENIE: Przynoszenie zabawek w inne dni powoduje poczucie krzywdy u innych przedszkolaków.

 

13.Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu muszą być regulowane terminowo według ustalonych wcześniej terminów – dwa razy w miesiącu.

UZASADNIENIE: Pieniądze, które od Państwa otrzymujemy przeznaczane są na codzienny zakup produktów żywnościowych oraz utrzymanie przedszkola. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w terminie otrzymali należne kwoty i mogli dzięki temu wywiązywać się z różnych zobowiązań i realizować plany.

 

UWAGA:

 

Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:

- nieterminowego i nieregularnego uiszczania opłat

- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc

 - nie przestrzegania regulaminu

 

Rekrutacja
Galeria
Galeria zdjęć