Kącik rodzica

O przedszkolu

Przedszkole „Paula” prowadzone jest przez Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki).

Nasze Zgromadzenie zostało powołane do życia w 1885 roku przez bł. O. Honorata Koźmińskiego - kapucyna, przy współudziale Matki Pauli Maleckiej.

Bóg dał natchnienie Ojcu Honoratowi, aby w tych trudnych dla Ojczyzny i Kościoła czasach, gdy likwidowano wszelkie zakony, założył ukryte Zgromadzenia zakonne na wzór Rodziny z Nazaretu.

Naszym charyzmatem jest szerzenie kultu Serca Maryi oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą. Naszej Matce Założycielce polecił O. Honorat opiekę nad dziećmi i młodzieżą najbardziej opuszczoną, duchowo i moralnie zaniedbaną.

Zadanie to staramy się realizować zgodnie z wolą Założyciela. Nasza Patronka - Matka Paula Malecka Współzałożycielka Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP i wieloletnia Przełożona Generalna. Matka Paula przyszła na świat w wielodzietnej rodzinie 09. 07. 1852r. w Skoczunach na Wileńszczyźnie. Z domu rodzinnego wyniosła głęboką wiarę, pobożność, przywiązanie do Kościoła Katolickiego, a także miłość do Ojczyzny i odpowiedzialność za jej losy. Jako ósme z czternaściorga dzieci Paulina czuła na sobie odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo i obowiązek pomocy chorej matce w ich wychowaniu, co czyniła z wielkim oddaniem. Ta cecha, jak również miłość do dzieci i troska o nie, towarzyszyła jej przez całe życie. Wszędzie tam, gdzie jako Przełożona Generalna Zgromadzenia posyłała Siostry do pracy, organizowała ochronki, sierocińce, przedszkola, szkoły, pracownie z nauką zawodu dla młodych, gdzie Siostry uczyły i wychowywały. Cechowało ją umiłowanie Eucharystii, ubóstwa, zaufanie opatrzności Bożej, a także ukochanie i zjednoczenie z krzyżem Jezusa. Zmarła 28. 09. 1927 r. w Nowym Mieście nad Pilicą.

Duch Matki Pauli żyje w każdej Siostrze Sercance, a Jej dewiza jest dewizą każdej z nas:

\'Nic ponad Jezusa, nic na równi z Jezusem, nic obok Jezusa.

Wszystko w Jezusie, a Jezus we wszystkim\'.

Po dzień dzisiejszy my jako duchowe córki pragniemy kontynuować zadania powierzone nam przez Założycieli jak również odpowiedzieć na wezwanie O. Honorata:

„ Co za pociecha myśleć, że w każdym dziecku,

które bierzecie pod opiekę przyjmujecie samego Jezusa” .

Jako placówka katolicka szczególną uwagę zwracamy na :

- poznawanie Boga przez katechezę

- wpajanie wartości chrześcijańskich

- wprowadzanie dzieci w przeżywanie roku liturgicznego poprzez aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej i innych nabożeństwach

- kształtowanie w dzieciach postawy i ducha modlitwy

- używanie w życiu codziennym pozdrowień chrześcijańskich

- kształtowanie postawy patriotycznej .

W naszym Przedszkolu troszczymy się wszechstronny rozwój dziecka:

• Dbamy o miłą i przyjazną atmosferę w Przedszkolu

• Staramy się o całościowy i harmonijny rozwój dziecka •

Kształtujemy zachowania prospołeczne i umiejętności współpracy w grupie

• Rozwijamy postawę życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych

• Budzimy i rozwijamy poczucie odpowiedzialności

Praca dydaktyczno – wychowawcza:

• Zwracamy uwagę aby dzieci uczyły się samodzielności, oraz odpowiedzialności za siebie samych i innych

• Kształtujemy postawę szacunku wobec drugiego człowieka, akceptować inność, a sytuacje trudne rozwiązywać przez rozmowę

• Kształtujemy wrażliwość na potrzeby i pomoc innym ludziom

• Wdrażamy do poszanowania otaczającego świata stworzonego przez Boga oraz podziwianie jego piękna i zachwycenia się na wzór św. Franciszka

• Przygotowujemy Dzieci do podjęcia nauki w szkole