Kącik rodzica

O przedszkolu

„Akademia Przedszkolaka”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 W okresie 1 stycznia 2013 – 30 czerwca 2014 Przedszkole „Paula” realizuje projekt pt „Akademia Przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

\"\"

www.efs.gov.pl

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Nowego Miasta nad Pilicą  poprzez wygenerowanie 32 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu „Paula” w okresie 1.01.2013-30.06.2014.

Działania:

  1. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci. Odział realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe: logopedyczne, psychologiczne, artystyczne, sportowo-rytmiczne i język niemiecki. Dzieci zostały  wyposażone w multimedialny sprzęt oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
  2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc w istniejących oddziałach przedszkolnych dla 12 dzieci.